Ώρες Λειτουργίας

Δευ, Τρι, Πεμ, Παρ: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
Τετ & Σαβ: 8:00 - 14:00

Email

chiosvision@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήματα

Οπτικής και διάθλασης

Παιδοοφθαλμο-
λογίας

Γλαυκώματος

Αμφιβληστρο-
ειδούς

Ξηρού οφθαλμού και βλεφάρων

Κερατοειδούς

Φλεγμονών

Νευροοφθαλμο-
λογίας

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επεμβάσεις

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Έλεγχος οπτικής οξύτητας με ψηφιακά οπτότυπα και αυτόματα κερατοδιαθλασίμετρα
 • Διαθλαστικός έλεγχος παιδιών από βρεφική ηλικία με εξειδικευμένο μηχάνημα (έλεγχος εξ αποστάσεως, φιλικό στη χρήση ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά)
 • Τονομετρηση (τονομετρο αέρος, goldmann, iCare)
 • Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT προσθίου και οπισθίου ημιμορίου, Angio-OCT)
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Ψηφιακή απεικόνιση προσθίου και οπίσθιου ημιμορίου (camera)
 • Βυθοσκόπηση
 • Γωνιοσκοπία
 • Έλεγχος στραβισμού
 • Εξωφθαλμομέτρηση
 • Έλεγχος αντίληψης χρωμάτων
 • Αυτόματη περιμετρία (ψηφιακά οπτικά πεδία)
 • Οπτική βιομετρία (μέτρηση ενδοφακών)
 • Οφθαλμικός υπέρηχος
 • Τοπογραφία κερατοειδούς
 • Μέτρηση πυκνότητας μελαγχρου επιθήλιου αμφιβληστροειδούς (MPS II)

Συνταγογράφηση - Βεβαιώσεις

 • Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής, διαγνωστικών εξετάσεων και γυαλιών μέσω ΕΟΠΥΥ
 • Ανανέωση διπλώματος
 • Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ
 • Βεβαιώσεις εισαγωγής σε σχολές

Εξοπλισμός

 • OCT / OCT-A / ANGIO-OCT Nidek RS3000
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Octopus / Humphrey
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Frastema Exclusive
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΠΤΟΤΥΠΑ Magnen
 • ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ oculus
 • ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΕΡΑΤΟΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΑ Huvitz
 • ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ 2win adaptica
 • ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Haag Streit και Huvitz led φωτισμού
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ Smart Capture της Haag Streit
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ (Fundus Camera) Optomed
 • ΤΟΝΟΜΕΤΡΑ Goldmann, i Care
 • ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ/ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Huvitz
 • ΦΟΡΟΠΤΕΡΟ
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ Huvitz
 • ΕΞΩΦΘΑΛΜΟΜΕΤΡΟ Huertel
 • ΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Zeiss IOL Master 500 updated
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ Tomey
 • GREEN / MICROPULSE LASER
 • MPS II
 • ΦΟΡΗΤΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Chison
 • BLEPHASTEAM™
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (Καταρράκτη) Alcon Infinity
 • YAG laser

Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

πείτε μας πότε σας εξυπηρετεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας